Bhai Manjeet Singh Ji’s katha of Shalok Vaaran Tay Vadheek SGGS Ang 1416-1419 on April 7th, 2019 on Sunday at Titiwangsa.

Ang 1416, 1417, 1418, 1419

Shalok Varaan Tay Vadheek