Shabad Veechar of Sawaiyee and Shalok (Slok) Varaan Tay Vadheek SGGS Ji Ang 1406-1412 by Bhai Manjeet Singh Ji at GS Parliament on Monday, 30 October 2023.

Ang 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411 1412

Shalok Varaan Tay Vadheek